خرید فرش ماشینی جدید
خرید فرش درجه یک
فرش کلاریس 1200 شانهفرش کلاریس 1200 شانه
تعداد محصولات (11)
فرش کلاریس 1200 شانه لوکسفرش کلاریس 1200 شانه لوکس
تعداد محصولات (0)

فرش ماشینی 1200 شانه

خرید فرش های ماشینی 1200 شانه تراکم 3600 به صورت 8 رنگ و گل برجسته از کارخانه فرش
نمایش 1 تا 50 (از 183 محصول)
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح هالیدی
شناسه محصول : sh1200b16

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح هالیدی 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ
شناسه محصول : sh1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 4,550,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان لاکچری
شناسه محصول : sh1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان لاکچری 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه
شناسه محصول : sh1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه 

(جدید) 4,550,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح خانه رویایی
شناسه محصول : sh1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح خانه رویایی 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح ورساچه
شناسه محصول : sh1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح ورساچه 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح گلفام
شناسه محصول : sh1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح گلفام 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان افشاری
شناسه محصول : sh1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان افشاری 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح صوفی
شناسه محصول : sh1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح صوفی 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح یزدان
شناسه محصول : sh1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح یزدان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح دلوان
شناسه محصول : sh1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح دلوان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح پیچک
شناسه محصول : sh1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح پیچک 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح السا
شناسه محصول : sh1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح السا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح واگره
شناسه محصول : sh1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح واگره 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح آذر مهر
شناسه محصول : sh1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح آذر مهر 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش 1200 شانه گلبرجسته طرح دایان
شناسه محصول : sh1200b01

 فرش 1200 شانه گلبرجسته طرح دایان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش افشان ترنج 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg12152

 فرش افشان ترنج 1200 شانه گل برجسته لوکس 

5,250,000 تومان

فرش افشان ترنج لوکس 1200 شانه گل برجسته
شناسه محصول : sha1200bg12151

 فرش افشان ترنج لوکس 1200 شانه گل برجسته 

5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح جدید
شناسه محصول : sha1200bg12141

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح جدید 

5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح ترنج
شناسه محصول : sha1200bg12131

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح ترنج 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح افشان
شناسه محصول : sha1200bg12121

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کلاسیک
شناسه محصول : sha1200bg12111

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کلاسیک 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کهنه نما
شناسه محصول : sha1200bg12101

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کهنه نما 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما مشکی
شناسه محصول : sha1200bg1291

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما مشکی 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج مشکی
شناسه محصول : sha1200bg1281

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج مشکی 

5,250,000 تومان

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته نسکافه ای
شناسه محصول : sha1200bg1261

 فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته نسکافه ای 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته کرم
شناسه محصول : sha1200bg1251

 فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته کرم 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه برجسته لوکس طرح ترنج
شناسه محصول : sha1200bg1227

 فرش 1200 شانه برجسته لوکس طرح ترنج 

5,250,000 تومان

فرش ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1226

 فرش ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس 

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس زیبا
شناسه محصول : sha1200bg1225

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس زیبا 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس ماشینی
شناسه محصول : sha1200bg1224

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس ماشینی 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس جدید
شناسه محصول : sha1200bg1223

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس جدید 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس نقره ای
شناسه محصول : sha1200bg1222

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس نقره ای 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج
شناسه محصول : sha1200bg1221

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس ترنج
شناسه محصول : sha1200bg1217

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس ترنج 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس طوسی
شناسه محصول : sha1200bg1216

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس طوسی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس مشکی
شناسه محصول : sha1200bg1214

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس مشکی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کاشان
شناسه محصول : sha1200bg1213

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کاشان 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1212

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1211

 فرش کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما
شناسه محصول : sha1200bg1207

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1206

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالين لوکس 1200 شانه گل برجسته
شناسه محصول : sha1200bg1205

 فرش قالين لوکس 1200 شانه گل برجسته 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالین ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1204

 فرش قالین ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالین کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1203

 فرش قالین کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1202

 فرش قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1201

 فرش ماشینی قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه برجسته طرح لاکچری
شناسه محصول : sha1200b023

 فرش 1200 شانه برجسته طرح لاکچری 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200شانه طرح وینتیج لوکس زمینه طوسی
شناسه محصول : sha1200b022

 فرش 1200شانه طرح وینتیج لوکس زمینه طوسی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه اسلیمی کاشان گل برجسته
شناسه محصول : sha1200b021

 فرش 1200 شانه اسلیمی کاشان گل برجسته 

(جدید) 5,250,000 تومان

یکی از جدیدترین فرش های ماشینی پر فروش در فروشگاه های فرش کاشان، فرش 1200 شانه ماشینی می باشد که فرش های 1200 شانه برای منازل لوکس و کم رفت و آمد بسیار مناسب می باشند. ضخامت فرش های 1200 شانه کمتر از فرش های 700 شانه ماشینی و فرش های 1000 شانه ماشینی می باشد و فرش های 1200 شانه گلبرجسته با قیمت ارزان و کیفیت عالی و بی نظیر نیز تولید می شود و به فروش می رسند. فرش های 1200 شانه تراکم 3600 یکی از با کیفیت ترین فرش های ماشینی می باشند که فروش زیادی بین فرش های 1200 شانه ماشینی در چند سال اخیر داشته است. برای خرید فرش 1200 شانه و خرید انواع فرش 1200 شانه گلبرجسته می توانید به صورت اقساطی و بدون نیاز به ضامن فرش ماشینی با کیفیت خریداری کنید و اقساط فرش ماشینی را به صورت 6 یا 9 یا 12 ماهه پرداخت کنید. فرش های 1000 شانه ماشینی و فرش 1200 شانه درجه یک کاشان جزء فرش هایی هستند که نه دارای آنقدر ضخامت زیادی می باشند و نه از نظر قیمت چندان بالا هستند. در کل اگر فرشی می خواهید که از نظر کیفیت و قیمت برای منازل لوکس شما کار آمد باشد، فرش های 1200 شانه را برای منازل خود به قیمت درب کارخانه خریداری کنید.

برگشت به بالا