خرید فرش ماشینی جدید
خرید فرش درجه یک

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

فروش انواع فرش های گل برجسته کاشان با قیمت مناسب و به قیمت تولیدی با ضمانت نامه و گارانتی معتبر
نمایش 1 تا 50 (از 89 محصول)
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح هالیدی
شناسه محصول : sh1200b16

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح هالیدی 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان لاکچری
شناسه محصول : sh1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان لاکچری 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح خانه رویایی
شناسه محصول : sh1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح خانه رویایی 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح ورساچه
شناسه محصول : sh1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح ورساچه 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح گلفام
شناسه محصول : sh1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح گلفام 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان افشاری
شناسه محصول : sh1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح افشان افشاری 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح صوفی
شناسه محصول : sh1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح صوفی 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح یزدان
شناسه محصول : sh1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح یزدان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح دلوان
شناسه محصول : sh1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح دلوان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح پیچک
شناسه محصول : sh1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح پیچک 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح السا
شناسه محصول : sh1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح السا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح واگره
شناسه محصول : sh1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح واگره 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح آذر مهر
شناسه محصول : sh1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته طرح آذر مهر 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش 1200 شانه گلبرجسته طرح دایان
شناسه محصول : sh1200b01

 فرش 1200 شانه گلبرجسته طرح دایان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ونیز
شناسه محصول : pad1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ونیز 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پاریس
شناسه محصول : pad1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پاریس 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میلان
شناسه محصول : pad1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میلان 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ملیسا
شناسه محصول : pad1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ملیسا 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورانس
شناسه محصول : pad1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورانس 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه
شناسه محصول : pad1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دیانا
شناسه محصول : pad1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دیانا 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ویکتوریا
شناسه محصول : pad1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ویکتوریا 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هلنا
شناسه محصول : pad1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هلنا 

5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه
شناسه محصول : sdn1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شیدا
شناسه محصول : sdn1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شیدا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سنا
شناسه محصول : sdn1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سنا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سحر
شناسه محصول : sdn1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سحر 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها
شناسه محصول : sdn1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها 

(جدید) 340,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب
شناسه محصول : sdn1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهور
شناسه محصول : sdn1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهور 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان
شناسه محصول : sdn1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه
شناسه محصول : sdn1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح النترا
شناسه محصول : sdn1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح النترا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دانیال
شناسه محصول : sdn1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دانیال 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان
شناسه محصول : sdn1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آریانا
شناسه محصول : sdn1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آریانا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا
شناسه محصول : sdn1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه
شناسه محصول : sdn1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس
شناسه محصول : amr1200b21

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو
شناسه محصول : amr1200b20

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت
شناسه محصول : amr1200b19

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل
شناسه محصول : amr1200b18

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا
شناسه محصول : amr1200b17

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین
شناسه محصول : amr1200b16

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه
شناسه محصول : amr1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نائین
شناسه محصول : amr1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نائین 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق
شناسه محصول : amr1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو
شناسه محصول : amr1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت
شناسه محصول : amr1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت 

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین
شناسه محصول : amr1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین 

(جدید) 5,100,000 تومان

خرید فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته با کیفیت به صورت مستقیم از کارخانه های فرش کاشان با بالاترین کیفیت صورت می گیرد که فرش های 1200 شانه گلبرجسته از جدید ترین فرش های 1200 شانه با کیفیت در بین فرش های ماشینی می باشند. فرش 1200 شانه گلبرجسته دارای برآمدگی هایی غیر مسطح در سطح فرش ماشینی دستبافتگونه است که برآمدگی های موجود روی فرش باعث جذابیت دو چندان فرش های گلبرجسته نسبت به فرش های ماشینی ساده شده است. فرش 12 متری 1200 شانه کاشان از قیمت بالاتری نسبت به فرش های 6 متری گلبرجسته و فرش های 9 متری گلبرجسته برخوردار است که فرش های گلبرجسته به مراقبت و مواظبت خیلی زیادی نیازمند هستند. اگر قصد خرید فرش 1200 شانه گلبرجسته را دارید بهتر است که برای قسمت های کم رفت و آمد منزل خود فرش های گلبرجسته با ضخامت کم را خریداری کنید چرا که این فرش ها برای منازل لوکس مناسب اند.

برگشت به بالا