خرید فرش ماشینی جدید
خرید فرش درجه یک
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگفرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ
تعداد محصولات (32)
فرش ماشینی 1000 شانه 8 رنگفرش ماشینی 1000 شانه 8 رنگ
تعداد محصولات (0)

فرش ماشینی 1000 شانه

نمایش 1 تا 50 (از 62 محصول)
فرش زغالی گل برجسته 1000 شانه
شناسه محصول : shar1000b18

 فرش زغالی گل برجسته 1000 شانه 

4,200,000 تومان

فرش رنگ متالیک 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b17

 فرش رنگ متالیک 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش ذغالی 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b16

 فرش ذغالی 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش متالیک 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b15

 فرش متالیک 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه طرح افشان گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b14

 فرش 1000 شانه طرح افشان گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش هزار شانه طرح جدید زغالی گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b13

 فرش هزار شانه طرح جدید زغالی گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b12

 فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه کاشان قیمت مناسب گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b11

 فرش 1000 شانه کاشان قیمت مناسب گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش ماشینی طرح کهنه نما 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b10

 فرش ماشینی طرح کهنه نما 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش کهنه نما کاشان 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b09

 فرش کهنه نما کاشان 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش مدل افشان کاشان 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b08

 فرش مدل افشان کاشان 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش کرم رنگ کاشان 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b07

 فرش کرم رنگ کاشان 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه کاشان گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b06

 فرش 1000 شانه کاشان گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته طرح ترنج
شناسه محصول : shar1000b05

 فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته طرح ترنج 

4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته مدل کلاسیک
شناسه محصول : shar1000b04

 فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته مدل کلاسیک 

سفارش تلفنی محصول

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته مدل افشان
شناسه محصول : shar1000b03

 فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته مدل افشان 

4,200,000 تومان

فرش طلاکوب کاشان 1000 شانه گل برجسته
شناسه محصول : shar1000b02

 فرش طلاکوب کاشان 1000 شانه گل برجسته 

4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته متالیک
شناسه محصول : shar1000b01

 فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته متالیک 

4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح یاشار
شناسه محصول : gol100014

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح یاشار 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح لیلی
شناسه محصول : gol100013

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح لیلی 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح هالیدی
شناسه محصول : gol100012

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح هالیدی 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح فرحزاد
شناسه محصول : gol100011

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح فرحزاد 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح گنبد
شناسه محصول : gol100010

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح گنبد 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح سهیل
شناسه محصول : gol100009

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح سهیل 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح خشت طلا
شناسه محصول : gol100008

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح خشت طلا 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح حوض نقره
شناسه محصول : gol100007

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح حوض نقره 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح برکه
شناسه محصول : gol100006

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح برکه 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح باغ ارم
شناسه محصول : gol100005

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح باغ ارم 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان سلطنتی
شناسه محصول : gol100004

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان سلطنتی 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان حریر
شناسه محصول : gol100003

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان حریر 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان اصفهان
شناسه محصول : gol100002

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان اصفهان 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح اصفهان
شناسه محصول : gol100001

 فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح اصفهان 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح یاشار
شناسه محصول : par100018

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح یاشار 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح ورساچه
شناسه محصول : par100017

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح ورساچه 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح شیدا
شناسه محصول : par100016

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح شیدا 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح سارگل
شناسه محصول : par100015

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح سارگل 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح پاییزان
شناسه محصول : par100014

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح پاییزان 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح مهریز
شناسه محصول : par100013

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح مهریز 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح مارگل
شناسه محصول : par100012

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح مارگل 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح لیلی
شناسه محصول : par100011

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح لیلی 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح خانه رویایی
شناسه محصول : par100010

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح خانه رویایی 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح هالیدی
شناسه محصول : par100009

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح هالیدی 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح گلپری
شناسه محصول : par100008

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح گلپری 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح قاب بهشت
شناسه محصول : par100007

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح قاب بهشت 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح استانبول
شناسه محصول : par100006

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح استانبول 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح عشوه
شناسه محصول : par100005

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح عشوه 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح دیبا
شناسه محصول : par100004

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح دیبا 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح بیتا
شناسه محصول : par100003

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح بیتا 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح برکه
شناسه محصول : par100002

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح برکه 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان طلایی
شناسه محصول : par100001

 فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان طلایی 

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 1000 شانه تراکم 3000 ده رنگ از دسته فرش های ماشینی دستبافتگونه می باشد که ضخامت این فرش ماشینی از فرش های 700 شانه ماشینی درجه یک کمتر بوده و در برابر پاخور، سایش و شستشو زیاد به دلیل ضخامت مناسب، فرشی خوب می باشد. فرش 1000 شانه گلبرجسته از دیگر زیر شاخه های فرش های 1000 شانه می باشد که فرش های 1000 شانه کاشان به دو روش بافت ساده و گلبرجسته تولید می شوند و تعداد رنگی که در بافت فرش های 1000 شانه درجه یک به کار برده می شود 10 پالت رنگی است. از دیگر فرش های ماشینی که در فروشگاه فرش واگره نیز عرضه می گردد و فرش هایی بی نظیر می باشند عبارتند از: فرش 1000 شانه ساوین، فرش 1000 شانه تراکم 3000 قیطران و فرش مشهد 1000 شانه تراکم 3000 و... که فروشگاه فرش واگره با بهترین تولید کنندگان و بهترین برند ها در حال همکاری می باشد و بهترین فرش های ماشینی درجه یک را به صورت مستقیم و یا غیر حضوری به قیمت درب کارخانه با کمترین سود و مالیات، فرش را به دست مشتری می رساند. برای اطلاع از قیمت فرش 1000 شانه 6 متری، قیمت فرش 1000 شانه 9 متری و قیمت فرش 1000 شانه 12 متری می توانید با کارشناسان فروش فروشگاه اینترنتی کاشان در ارتباط بوده و از قیمت روز فرش های ماشینی مطلع شوید.

برگشت به بالا