خرید فرش ماشینی جدید
خرید فرش درجه یک
فرش 700 شانه لوکس 10 رنگفرش 700 شانه لوکس 10 رنگ
تعداد محصولات (16)
فرش 700 شانه لوکس 8 رنگفرش 700 شانه لوکس 8 رنگ
تعداد محصولات (4)
فرش کلاریس 1200 شانه لوکسفرش کلاریس 1200 شانه لوکس
تعداد محصولات (7)

فرش لوکس و خاص

خرید انواع فرش های ریز بافت و لوکس دستبافتگونه با قیمت مناسب خرید از کارخانه فرش کاشان
نمایش 1 تا 50 (از 85 محصول)
فرش افشان ترنج 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg12152

 فرش افشان ترنج 1200 شانه گل برجسته لوکس 

5,250,000 تومان

فرش افشان ترنج لوکس 1200 شانه گل برجسته
شناسه محصول : sha1200bg12151

 فرش افشان ترنج لوکس 1200 شانه گل برجسته 

5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح جدید
شناسه محصول : sha1200bg12141

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح جدید 

5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح ترنج
شناسه محصول : sha1200bg12131

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح ترنج 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح افشان
شناسه محصول : sha1200bg12121

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کلاسیک
شناسه محصول : sha1200bg12111

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کلاسیک 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کهنه نما
شناسه محصول : sha1200bg12101

 فرش گل برجسته لوکس 1200 شانه طرح کهنه نما 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما مشکی
شناسه محصول : sha1200bg1291

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما مشکی 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج مشکی
شناسه محصول : sha1200bg1281

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج مشکی 

5,250,000 تومان

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته نسکافه ای
شناسه محصول : sha1200bg1261

 فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته نسکافه ای 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته کرم
شناسه محصول : sha1200bg1251

 فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته کرم 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه برجسته لوکس طرح ترنج
شناسه محصول : sha1200bg1227

 فرش 1200 شانه برجسته لوکس طرح ترنج 

5,250,000 تومان

فرش ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1226

 فرش ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس 

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس زیبا
شناسه محصول : sha1200bg1225

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس زیبا 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس ماشینی
شناسه محصول : sha1200bg1224

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس ماشینی 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس جدید
شناسه محصول : sha1200bg1223

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس جدید 

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس نقره ای
شناسه محصول : sha1200bg1222

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس نقره ای 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج
شناسه محصول : sha1200bg1221

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس وینتیج 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس ترنج
شناسه محصول : sha1200bg1217

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس ترنج 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس طوسی
شناسه محصول : sha1200bg1216

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس طوسی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس مشکی
شناسه محصول : sha1200bg1214

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس مشکی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کاشان
شناسه محصول : sha1200bg1213

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کاشان 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1212

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1211

 فرش کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما
شناسه محصول : sha1200bg1207

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس کهنه نما 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1206

 فرش 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالين لوکس 1200 شانه گل برجسته
شناسه محصول : sha1200bg1205

 فرش قالين لوکس 1200 شانه گل برجسته 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالین ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1204

 فرش قالین ایرانی 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالین کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1203

 فرش قالین کاشان 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1202

 فرش قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200bg1201

 فرش ماشینی قالین 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه برجسته طرح لاکچری
شناسه محصول : sha1200b023

 فرش 1200 شانه برجسته طرح لاکچری 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200شانه طرح وینتیج لوکس زمینه طوسی
شناسه محصول : sha1200b022

 فرش 1200شانه طرح وینتیج لوکس زمینه طوسی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه اسلیمی کاشان گل برجسته
شناسه محصول : sha1200b021

 فرش 1200 شانه اسلیمی کاشان گل برجسته 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش نقره ای 1200 شانه گل برجسته لوکس
شناسه محصول : sha1200b020

 فرش نقره ای 1200 شانه گل برجسته لوکس 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش لوکس طرح جدید افشان  1200 شانه برجسته
شناسه محصول : sha1200b019

 فرش لوکس طرح جدید افشان 1200 شانه برجسته 

(جدید) 5,250,000 تومان

طرح جدید فرش 1200 شانه گل برجسته با تراکم 3600
شناسه محصول : sha1200b018

 طرح جدید فرش 1200 شانه گل برجسته با تراکم 3600 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی لوکس1200 شانه برجسته هایبالک
شناسه محصول : sha1200b017

 فرش ماشینی لوکس1200 شانه برجسته هایبالک 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش وینتیج 1200 شانه لوکس کاشان
شناسه محصول : sha1200b016

 فرش وینتیج 1200 شانه لوکس کاشان 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش لوکس طرح جدید 1200 شانه گل برجسته
شناسه محصول : sha1200b015

 فرش لوکس طرح جدید 1200 شانه گل برجسته 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش لوکس 1200 شانه برجسته طرح زیبای کهنه نما
شناسه محصول : sha1200b014

 فرش لوکس 1200 شانه برجسته طرح زیبای کهنه نما 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته زمینه طوسی
شناسه محصول : sha1200b013

 فرش 1200 شانه گل برجسته زمینه طوسی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته ترنج دار جدید
شناسه محصول : sha1200b012

 فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته ترنج دار جدید 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه لوکس گل برجسته اصیل
شناسه محصول : sha1200b011

 فرش 1200 شانه لوکس گل برجسته اصیل 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مستانه
شناسه محصول : sha1200b010

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مستانه 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی
شناسه محصول : sha1200b009

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان
شناسه محصول : sha1200b008

 فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نازنین
شناسه محصول : sha1200b007

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نازنین 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح محراب صفوی
شناسه محصول : sha1200b006

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح محراب صفوی 

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رویال
شناسه محصول : sha1200b005

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رویال 

(جدید) 5,250,000 تومان

اگر به دنبال یک فرش ماشینی برای منزل یا محل کار خود می گردید و هیچ فرشی را نمی پسندید، فروشگاه فرش واگره کاشان مجموعه بی نظیری از فرش های لوکس و خاص با قیمت مناسب برای مشتریان در نظر گرفته است. فرش های لوکس و خاص از دسته فرش های ماشینی هستند که دارای طرح و رنگ زمینه ای خاص می باشند و برای افراد سخت پسند بهترین انتخاب هستند. فرش های لوکس و خاص اغلب فرش های 700 شانه ماشینی، فرش های 1200 شانه لوکس و فرش های 1500 شانه درجه یک لوکس می باشند. فرش لوکس کاشان دارای تنوع بسیار زیادی نیز می باشند و مجموعه فرش واگره پر فروش ترین فرش های لوکس و خاص اعم از فرش لوکس سرمه ای، فرش لوکس فیلی، فرش لوکس کرم، فرش لوکس فیروزه ای، فرش لوکس آبی و بیش از صد ها طرح و رنگ دیگر را برای فرش های ماشینی در نظر گرفته است.

برگشت به بالا